Friday, August 15, 2008

တန္ဖုိးရွိမွန္းသိပါေစ

15th August,
(၁)
တန္ဖိုးရွိ တဲ႕ ပစၥည္းေတြ ဟာ၊ တန္ဖုိး သိတဲ႕ သူလက္ထဲ ေရာက္တဲ႕အခါ၊တန္ဖုိး တက္ပါတယ္။ တန္ဖုိးမသိတဲ႕ သူ လက္ထဲ ေရာက္တဲ႕ အခါ ၊တန္ဖုိးပ်က္တက္ပါတယ္။(နီတိ)
အထက္ပါ နီတိ အရ မည္သူမဆုိ တန္ဖုိးသိတက္ ဖုိ႕အေရးႀကီးပါတယ္။ ကုိယ္လက္ထဲ ေရာက္လာတဲ႕ ပစၥည္း (သုိ႕) အခြင္႕အေရး ကုိ တန္ဖုိး ရွိရွိ အသုံး ခ်တက္ဖုိ႕ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါမွသာ ဒီပစၥည္း (သုိ႕) အခြင္႕အေရး ဟာ အသုံး က်ၿပီး တန္းဖုိး တက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ အေနနဲ႕ေျပာရရင္ ေတာ ထဲ ေတာင္ထဲ က ရလာတဲ႕ ေက်ာက္ သံ ပတၱျမား ေတြ ဟာ ေက်ာက္အေႀကာင္း မသိတဲ႕ သူလက္ထဲေရာက္တဲ႕အခါ ပစၥည္းတန္ဖုိး က်တက္ပါတယ္။ ေက်ာက္တန္ဖုိး သိတဲ႕ သူလက္ထဲ လည္း ေရာက္တဲ႕အခါ ေက်ာက္ကုိ ေသြးၿပီး ထုဆစ္ လုိက္တဲ႕အခါ ေစ်းကြက္္ မွာ စံခ်ိန္မွီ တဲ႕ ေက်ာက္ ျဖစ္လာၿပီး ေက်ာက္တန္ ဖုိးျမင္႕တက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။
(၂)
ကၽြႏု္ပ္တုိ႕မွာလည္းတန္ဖုိးရွိတဲ႕အရာ တစ္ခုကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားႀကပါတယ္။တန္ဖုိးသိသိအသုံးခ်တက္ဖုိ႕သာအေရးႀကီးပါသည္။ အဲဒါကေတာ႕”လူျဖစ္ရျခင္း”ဆုိတဲ႕ အရာပါပဲ။ မိမိတုိလက္ထဲေရာက္ေနတဲ႕ “လူ” ဆိုတဲ႕ အခြင္႕အေရးကုိ လက္ေတြ႕ အသုံးခ်တက္ဖုိ႕အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ လူဆုိတဲ႕ေဝါဟာရကုိေတာ႕ အႀကမ္းျပင္းသိထားဖုိ႕လုိပါတယ္။ လူဆိုတဲ႕ေဝါဟာရကို ပါဠိ စာေပမွာ “မႏုႆ” လုိ႕ ဖြင္႕ဆုိပါတယ္။ မန ဓါတ္ ဥႆ ပစၥည္း လုိ႕ဓါတ္ခဲြလုိ႕ရတာေပါ႕။ သိတက္လုိ႕ လူလုိ႕ေခၚပါတယ္တဲ႕။ လူရယ္လုိ႕ျဖစ္လာရင္အေႀကာင္း အက်ဳိး ကုိ သိတက္ ရပါမယ္။ အက်ဳးိး အျပစ္ကို လည္း ပိုင္းျခား သိတက္ရပါမယ္။ ကုသုိလ္ အကုသုိလ္ ကို လည္း ခြဲျခား သိတက္ရပါမယ္။ လူျဖစ္ၿပီး အက်ဳိရွိ၊မရွိ။ အျပစ္ရွိ၊မရိွ။ ကုသုိလ္၊အကုသုိလ္ လည္း ပုိင္းျခား မသိ။အတိတ္အေႀကာင္း ၊ပစၥဳပၸန္အေႀကာင္း ၊ အနာဂတ္အက်ဳိး ေတြ ကုိလည္း ဘာမွန္း မွမသိရင္အဲဒီလူဟာ လူျဖစ္က်ဳိးမနပ္လုိ႕“လူ႕အႏၶ” လုိ႕ေခၚ ရပါမယ္။

(၃)
မိမိတုိ႕ေတြရထားတဲ႕လူ႕ဘဝဟာဘယ္ေလာက္တန္ဖုိးႀကီးမားၿ့ပီး အဲဒီတန္ဖုိးရွိတဲ႕ဘဝကုိ တန္ဖုိးရွိမွန္းသိၿပီး အသုံးခ်တက္ဖုိ႕ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ေဟာႀကားခဲ႕တဲ႕ဣတိဝုတ္ပါဠိေတာ္ကုိကုိးကားၿပီး ေဖၚၿပပါမယ္။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ သာဝတၳိျပည္၊ေဇတဝန္ ေက်ာင္းမွာ သတင္းသုံးေနတဲ႕အခ်ိန္၊ ညဥ္႕ဦးယံေရာက္တဲ႕အခါ အခါတုိင္း လူေတြ စုေဝး ေရာက္လာ ၿပီး တရားနာျခင္း၊ ပု စၦာေမးျခင္း အမူေတြျပဳႀကပါတယ္။ တေန႕မွာ ျမတ္စြာဘုရား ရွင္ က ခ်စ္သားတုိ႕ ---နတ္ျပည္မွာ နတ္သားတစ္ေယာက္ စုေတေတာ႕မယ္ဆုိရင္ ေရွးဦးစြာ ဗုဗၺနိမိတ္ ငါးပါးျဖစ္ေလ႕ရွိပါတယ္ဘုရား။ အဲဒီငါးပါးက ေတာ႕ (၁) နတ္ဝတ္တန္ဆာ ေတြ ညဳိးႏြမ္းလာျခင္း (၂) နတ္ပန္းေတြလည္း ညဳိးႏြမ္းလာျခင္း (၃) လက္ကတီးႀကားက ေခၽြးဆုိးမ်ား ယိုစီးလာျခင္း။ (၄) နတ္အဆင္းအဂၤါမ်ား ေဖာက္ျပန္လာျခင္း။ (၅) ေနလုိ႕ထုိင္လုိ႔မေကာင္းပဲ ဟုိေျပး ဒီေျပး ေလွ်ာက္ေျပးေနျခင္း တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။
ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ဝတ္ျငစ္ပန္းညဳိး၊ ေခၽြးဆုိး ယိုျဖာ။
မလွအဆင္း ၊ေနခင္းမသာ။
နတ္စုေတ႕ ၊ျဖစ္ေလ႕ဓမၼတာ။
အဲဒီလုိ နတ္သားအမူအရာကို ျမင္ရတဲ႕အခါ အနီးအနားမွာရွိတဲ႕နတ္သားေတြက ေအာက္ပါအတုိင္း အားေပးစကား သုံးခြန္းကုိ ေျပာေလ႕ရွိႀကပါတယ္။ အသင္နတ္သားေရ (၁) သုဂတိ ဘုံဘဝကုိ ေရာက္ေအာင္ သြားလုိကိစမ္းပါ။(၂) လာဘ္ေကာင္းကုိ ရေအာင္ယူပါ။ (၃) ခုိင္ခံ႕ေအာင္ လုပ္ခဲ႕ပါ လုိ႕အားေပးႀကပါတယ္။
ျမတ္စြာ ဘုရား တရားေဟာေနစဥ္မွာပဲ တရားနာပရိသတ္ထဲမွ ဒကာတစ္ေယာက္ က ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးျမတ္တဲ႕ျမတ္စြာဘုရား----နတ္သားေတြေျပာတဲ႕ သုဂတိဘုံဘဝ ဆုိတာ ဘယ္ဘုံ ကုိေခၚပါသလဲဘုရား။။နတ္ဘုံဟာလည္း သုဂတိဘုံ မဟုတ္ပါလားဘုရား။
ခ်စ္သားတုိ႕နတ္ျပည္က ေျပာေနတဲ႕ သုဂတိဘုံ ဆုိတာ သင္တုိ႕ေျပာေန နတ္ဘုံမဟုတ္ပါ။ ယခုသင္တုိ႕ေနထုိင္ေနတဲ႕လူ႕ဘုံကုိဆုိလုိတာပါပဲ။
ကဲ --ဒါဆုိရင္ လူ႕ဘုံနဲ႕နတ္ဘုံ ဘယ္ဘုံကျမတ္တယ္ထင္ပါသလဲ။ မိမိတုိ႕ေနထုိင္ေနတဲ႕လူ႕ဘုံက ျမင္႕ျမတ္တယ္ဆုိတာ သေဘာေပါက္ေလာက္ပါတယ္။ တကယ္တမ္းေတာ႕နတ္ဘုံဟာ သုခသက္သက္ရွိတဲ႕ဘုံလုိ႕ေခၚလုိ႕ရပါတယ္။ လူျပည္မွာလုိ လယ္ထြန္ဖုိ႕မလုိ၊ရုံးတက္ဖုိ႕မလုိ၊စီးပြားရွာဖုိ႕မလုိပဲ အစစအရာျပည္႕စုံေနတဲ႕ဘုံျဖစ္ပါတယ္။ နတ္သားေတြႀကည္႕လုိက္ရင္ အသက္(၂၀)အရြယ္ကဘယ္ေတာ႕မွမေလွ်ာ႕ဘူး၊ နတ္သမီးေတြႀကည္႕လုိက္ရင္လည္း (၁၆) ႏွစ္ရြယ္အတုိင္းႏုပ်ဳိလန္းဆန္းေနပါတယ္။ ဘယ္ေတာ႕မွေခၽြးမထြက္ဘူး။ ခႏၶာကုိယ္ကနတ္ပန္းေတြ၊နတ္ဝတ္တန္ဆာေတြက အၿမဲတမ္း လန္းဆန္း ေတာက္ေျပာင္ေနပါတယ္။ စားခ်င္တဲ႕အခါ နတ္သုဒၶါကုိ အဆင္သင္႕သုံေဆာင္ရုံပါပဲ။ နႏၵဝန္ဥယ်ာဥ္ ထဲသြားလုိက္ရင္လည္း နတ္သမီးေတြ နတ္သားေတြအတြက္ေပ်ာ္ေမြ႕စရာအာရုံေတြျပည္႕ႏွပ္ေနတာပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႕နတ္ျပည္ဟာ လူျပည္ထက္ ေလာကေပတံ(သုိ႕) ကာမေပတံနဲ႕တုိင္းရင္ ျမတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႕သတိ၊သူရဘာဝ၊ျဗဟၼစရိယ လုိ႕ အ႒ကထာဆရာက လူျပည္က နတ္ျပည္ထက္သာတဲ႕အခ်က္(၃) ခ်က္လည္းဖြင္႕ျပထားပါတယ္။ နတ္ျပည္ဟာကာမအာရုံမ်ား ၿပီး သုခသက္သက္ခံစားေနရေတာ႕ ကုသုိလ္ျပဳဘုိ႕ေမ႕ေနတက္ပါတယ္။ လူျပည္ဟာ နတ္ျပည္လုိ ကံသက္သက္ဘုံမဟုတ္ ဘဲသုခ နဲ႕ဒုကၡေရာႃပြမ္းေနေတာ႕ ကုသုိလ္ျပဳခြင္႕အခြင္႔အေရးေတြ မေမ႕ပါဘူး။ျပဳရဲတဲ႕သတၱိလည္းရွိပါတယ္။ ဘုရားအေလာင္းတုိ႕မည္သည္လူျပည္ကပဲ ပြင္႕ၿပီး ဘုရားျဖစ္ႀကပါတယ္။နိဗၺာန္ကုိေရာက္ေၾကာင္း ျွဗဟၼစရိယအက်င္႕ေတြ မ်ားမ်ားက်င္႕ႏိူင္တာ လူျပည္ျဖစ္လုိ႕ နတ္ျပည္ထက္ဓမၼေပတံနဲ႕တုိင္းရင္ သာတယ္လုိ႕ဆုိရပါမယ္။
ကဲ ဒါဆုိရင္ သုဂတိဘုံဟာ လူဘုံျဖစ္တယ္ဆုိတာသေဘာေပါက္ ေလာက္ပါၿပီ။
လူနဲ႕နတ္နဲ႕ဘယ္သူက သာသလဲ နဲ႕႕ပတ္သတ္ၿပၽီး စာေရးသူ ရြာတရြာ မွာ တရား သြားေဟာတုန္းက တရားနာပရိတ္သတ္ေတြ မရွင္းမွာ ဆုိးလုိ႕ ဥပမာ ေလးတခု ေပးခဲးရပါေသးတယ္။ ကဲ႕ ရြာထဲမွာ အၿမဲ မူးေနတဲ႕ ေမာင္လွနဲ႕ ဘုရားတရား အၿမဲလုပ္ၿပီး ရပ္ေရးရြာေရးေဆာင္ရြက္ေနတဲ႕ ဦးခင္ နဲ႕ ပရိတ္သတ္ ဘယ္သူ က သာလဲ? ေမးေတာ႕ပရိသတ္ေတြအားလုံးက တၿပိဳင္နတ္ထဲ ေျဖလုိက္တဲ႕အေျဖကေတာ႕ ဦးခင္က သာပါတယ္ဘုရားတဲ႕။ ဒါေပမယ္႕စာေရးသူက အေျဖတခုေပးလုိက္တယ္။ မဟုတ္ဘူး ေမာင္လု သာတယ္ လုိ႕။ ပရိသတ္ေတြ ဦးခင္ဖတ္လွည္႕ၿပီး သံသယ မ်က္လုံးေတြနဲ႕ႀကည္႕ေနႀကတယ္။ ဦးခင္မ်ား ဘုရားေငြေတြ၊ျပည္သူပုိင္ေငြမ်ား ဗေလာင္ဗလဲ လုပ္မိလုိလား အႀကည္႕မ်ားနဲ႕ေပါ႕။ တရားနာပရိတ္သတ္မယံုဘူးလား ေမာင္္လွ က ဦးခင္ထက္သာတယ္ဆုိတာ။ ဒီမွာ ဦးဇင္းရွင္းျပမယ္။ အေႀကာင္းအရာတခုကုိ ေျဖရွင္ေတာ႕မယ္ဆုိ ရင္ သူရဲ႕standard ေခၚတဲ႕ အတုိင္းအတာေပတံေပၚမူတည္ၿပီး အနီးအေဝး။ အယုတ္ အျမတ္။ အနိမ္႕ အျမင္႕တုိ႕ကုိႏူိင္းယွဥ္ရပါတယ္။ ယခု ဦးဇင္းအျမင္ရူေထာင္႕က ေမာင္လွ နဲ႕ဦးခင္ကို မုိက္တဲ႕ေပတံနဲ႕ တုိင္းတာၾကည္႕တာပါ။ မုိက္တဲ႕ေပတံနဲ႕တုိင္းေတာ႕ ေမာင္လွက မသာဘူးလား။ ပရိ္သတ္တုိ႕က လည္းမွန္ပါတယ္။ လိမၼာတဲ႕ေပတံနဲ႕တုိင္းႀကည္႕ရင္ ဦးခင္ကမသာဘူးလား။ ဒီလုိပါပဲ နတ္ျပည္နဲ႕ လူ႕ ျပည္ ေလာကေပတံနဲ႕တုိင္းရင္ နတ္ျပည္က သာတယ္။ ဓမၼေပတံနဲ႕တုိင္းရင္ လူျပည္ကသာတယ္ဆုိတာ ရွင္းေလာက္ပါ တယ္။
နံပါတ္(၂)မွာတမ္းကုိသြားက်ရေအာင္။ လာဘ္ေကာင္းကုိရေအာင္ယူခဲ႕ပါတဲ႕။
အဲဒီစုေတသြားတဲ႕နတ္သားသုဂတိဘုံေခၚတဲ႕လူ႕ဘုံေရာက္ရင္ လာဘ္ေကာင္းကုိရေအာင္ယူခဲ႕ဖုိ႕မွာႀကပါတယ္။ တရားနာပရိသတ္ေတြကေတာ႕လာဘ္ေကာင္းဆုိတာ ထီေပါက္ေအာက္မ်ားလုပ္ခုိင္းတာလား။ဒါမွမဟုတ္စိန္ေရႊရတနာေတြမ်ား ရေအာင္ယူခုိင္းတာလားလုိ႕စဥ္းစားေကာင္းစဥ္းစားပါလိမ္႕မယ္။ဒါေပမယ္႕ဒီေနရာမွာျမတ္စြာဘုရား နတ္သားေတြရဲ႕ဆုိလုိခ်က္ကုိေဟာတာကေတာ႕---ခ်စ္သားတုိ႕နတ္ျပည္က ယူခုိင္းတဲ႕လာဘ္ေကာင္းဆုိတာ တျခားမဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရား၊တရား၊သံဃာ၊ကံ ကံရဲ႕အက်ဳိးနဲ႕မိမိအားထုတ္တဲ႕ဝိပႆနာ အလုပ္ေတြကုိယံုႀကည္တဲ႕”သဒၶါတရား” ဆုိတဲ႕လာဘ္ေကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္”။
မွန္ပါတယ္ ေလာကီလုပ္ငန္းကိစၥ၊ေလာကုတၱရာ လုပ္ငန္းကိစၥမည္သည္႕လုပ္ငန္းကုိျဖစ္ေစ ယုံႀကည္ခ်က္မပါရင္လုပ္လုိ႕မရပါဘူး။ ဥပမာ ။။ ဘုရား၊တရား၊သံဃာ ၊ကံ ကံရဲ႕အက်ဳိးေတြကုိ မယံုႀကည္ပဲ ဒါနမူ၊သီလမူေတြကုိ ျပဳလုိ႕ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ယံုႀကည္ခ်က္သဒၶါတရားမရွိဘဲ လုပ္တဲ႕အလုပ္ေတြဟာလည္းဘယ္ေတာ႕မွေအာင္ျမင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ဒါေႀကာင္႕သဒၶါတရားဟာမ်ဳိးေစ႕တုိ႕
ေလွာ္တက္တုိ႕နဲ႕တူတယ္လုိ႕ေျပာႀကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ နတ္ျပည္ကနတ္သားေတြကေတာ႕ သဒၶါကုိလာဘ္နဲ႕ ႏူိင္းယွဥ္ၿပီး ဘုရား၊တရား၊သံဃာ၊ကံ ကံရဲ႕ အက်ဳိးေတြကုိယုံႀကည္တဲ႕လူတေယာက္ျဖစ္ေအာင္အားေပးႀကပါတယ္။
ေနာက္ဆုံးတုိက္တြန္းခ်က္ကေတာ႕ခုိင္ခန္႕ေအာင္လုပ္ပါတဲ႕။ အဲဒါကေတာ႕အေတာ္ျမင္႕တဲ႕အားေပးမူပါပဲလုိ႕ျမတ္စြာဘုရားကဆက္ေဟာပါတယ္။ နတ္ျပည္ကစုေတ တဲ႕နတ္သား သုဂတိလူ႕ဘုံ ေရာက္ၿပီး သဒၵါတရား နဲ႕ျပည္႕စုံလာရင္ ေနာင္ဒီလုိျမင္႕ျမတ္တဲ႕ဘုံဘဝမွျပဳတ္မက်သြားေအာင္နဲ႕ အထက္အထက္နိဗၺာန္ေတြ ဆက္တုိက္ တက္လွမ္းႏူိင္ေအာင္ အပါယ္မက်ႏူိင္ေတာ႕ပဲ ခုိင္႕ခံတဲ႕မဟာေသာတာပန္ ျဖစ္ေအာင္က်ဳိးစားခုိင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ခုိင္ခန္႕တဲ႕ေသာတာပန္ၿဖစ္ဖုိ႕ အဂၤါေလးရပ္နဲ႕ျပည္႕စုံရမယ္လုိ႕ ျမတ္စြာဘုရား ကေဟာထားပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ႕ (၁) သပၸဳရိသူပသံဝါေသာ= သူေတာ္ေကာင္းကုိ ဆည္းကပ္ရပါမယ္။
(၂) သဒၶမၼႆဝနံ= သူေတာ္ေကာင္းေတြရဲ႕တရားကုိနာရပါမယ္။
(၃) ေယာနိေသာမနသိကာေရာ=သင္႕တင္႕ေလွ်ာ္ကန္တဲ႕ႏွလုံးသြင္းမူရွိရပါမယ္။
(၄) ဓမၼာႏုဓမၼပဋိပၸတၱိယာ= ေလာကုတၱရာတရားကုိးပါးအားေလွ်ာ္ေသာအက်င္႕ကုိက်င္႕ရပါမယ္။
ဒါေႀကာင္႔လမ္းေႀကာင္း တခုအေျဖာင္႕ေရာက္ဖုိ႕ဟာ သူေတာ္ေကာင္းပတ္ဝန္းက်င္ ဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ကာယကံေကာင္းေကာင္း၊ဝစီကံေကာင္းေကာင္း၊မေနာကံ ေကာင္းေကာင္း ျဖင္႕ မ်က္ေမွာက္ မ်က္ကြယ္ ေကာင္းေကာင္း ျပဳမူတက္တဲ႕ သူေတာ္ေကာင္းေတြနဲ႕ ေတြ႕ရင္လည္းကိုယ္ကခ်ဥ္းကပ္တက္ဖုိ႕လည္းလုိပါတယ္။ သူေတာ္ေကာင္းေတြဆုိဆုံးမတဲ႕နိဗၺာန္ ေရာက္ေႀကာင္းတရားေတြကုိ နာယူမွတ္သားၿပီး က်င္႕ႀကံတက္ဖုိ႕လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ သူေတာ္ေကာင္းတရားေတြ နာႀကားၿပီး ခႏၶာမွာျဖစ္ ပ်က္ေနတဲ႕ရုပ္ဓမၼ၊နာမ္ဓမၼေတြရဲ႕ မၿမဲမူ၊ဆင္းရဲမူ၊အစုိးမရမူေတြကို မိမိတုိရဲ႕ဉာဏ္မွာထင္လာၿပီး ဒါေတြကုိအမွန္အတုိင္းျမင္လာရင္ႏွလုံးသြင္းမွန္လာတယ္ဆိုရပါမယ္။ အဲဒီလုိျမင္ပါမ်ားလာရင္ အၿမဲတမ္း အျဖစ္နဲ႕အပ်က္ပဲရွိတဲ႕ရုပ္ေလာက၊နာမ္ေလာကႀကီးကုိ လုိခ်င္ေတာ႕မွာမဟုတ္ပါဘူး။ မလုိခ်င္ရင္ ဒီခႏၶာငါးပါးဒုကၡ သစၥာ ႀကီးကုိ မုန္းတဲ႕ဉာဏ္ နိဗၺိႏၵဉာဏ္ ေတြဝင္လာၿပီး တေျဖးေျဖးနဲ႕ ဒုကၡဆုံး အပါယ္ဆုံး တဲ႕မဂ္ဉာဏ္ ကိုေရာက္ၿပီး ခုိင္ခန္႔တဲ႕မဟာေသာတာပန္တေယာက္ျဖစ္လာႏူိင္ပါတယ္။
မိမိတုိ႕ဘဝေတြဟာ ခုိင္ခံ႕တဲ႕မဟာေသာတာပန္မျဖစ္သ၍ မတည္ၿမဲေသးပါဘူး။ ေလွာ္ကဲရထားႀကီးဟုိဘူတာဒီဘူတာ ရပ္ၿပီးခုတ္ေမာင္းေနသလုိပဲ တိရစၧာန္ ျဖစ္လုိက္၊ လူျဖစ္လုိက္၊နတ္ျဖစ္လုိက္ နဲ႕ က်င္လည္ေနႀကရမွာပါပဲ။
ဒါေႀကာင္႕မိမိတုိ႕ေလာေလာဆယ္ရေနတဲ႕လူဘဝတန္ဘုိးမက်သြားေအာင္ယုံႀကည္ခ်က္သဒၶါတရားကုိ လက္ကုိင္ထားၿပီး လူတုိင္းအေပၚမွာ စြန္႕ႃကဲ ၊ေပးကမ္း၊လႉဒါန္းဆုိတဲ႕ဒါန၊ ကုိယ္က်င္႕တရားစြမ္းႏူိင္သေလာက္ ေစာင္႕ထိန္းျခင္းဆုိတဲ႕သီလ၊ စိတ္ကို္ယဥ္ေက်းေအာင္ဆုံးမၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း ေအာင္လုပ္ တဲ႕ သမထ၊ ခႏၶာအသိျဖစ္ပ်က္နဲ႕ ဉာဏ္အသိမဂ္ကုိက္ေအာင္လုပ္တဲ႕ဝိပႆနာတို႕ကုိ အားထုက္ႏူိင္ေအာင္က်ဳိးစားႀကပါစုိ႕တုိက္တြန္းရင္း------
ဦးဇင္းေလး။

အျပည့္အစံုသို႔...

Friday, July 25, 2008

ဓမၼလက္ေဆာင္

25th June,

Type your summary here.

Type the rest of your post here.

အျပည့္အစံုသို႔...

Saturday, June 7, 2008

Meditation

7th June
by Ajahn Chah
Seekers of goodness who have gathered here please listen in peace. Listening to the Dhamma in peace means to listen with a one-pointed mind, paying attention to what you hear and then letting go. Listening to the Dhamma is of great benefit. While listening to the Dhamma we are encouraged to firmly establish both body and mind in samadhi, because it is one kind of dhamma practice. In the time of the Buddha people listened to Dhamma talks intently, with a mind aspiring to real understanding, and some actually realized the Dhamma while listening.

This place is well suited to meditation practice. Having stayed here a couple of nights I can see that it is an important place. On the external level it is already peaceful, all that remains is the internal level, your hearts and minds. So I ask all of you to make an effort to pay attention.

Why have you gathered here to practice meditation? It's because your hearts and minds do not understand what should be understood. In other words, you don't truly know how things are, or what is what. You don't know what is wrong and what is right, what it is that brings you suffering and causes you to doubt. So first you have to make yourselves calm. The reason that you have come here to develop calm and restraint is that your hearts and minds are not at ease. Your minds are not calm, not restrained. They are swayed by doubting and agitation. This is why you have come here today and are now listening to the Dhamma.

I would like you to concentrate and listen carefully to what I say, and I ask permission to speak frankly because that's how I am. Please understand that even if I do speak in a forceful manner, I am doing so out of good will. I ask your forgiveness if there is anything I say that upsets you, because the customs of Thailand and those of the West are not the same. Actually, speaking a little forcefully can be good because it helps to stir people up who might otherwise be sleepy or drowsy, and rather than rousing themselves to hear the Dhamma allow themselves to drift instead into complacency and as a result never understand anything.

Although there may appear to be many ways to practice really there is only one. As with fruit trees, it is possible to get fruit quickly by planting a cutting, but the tree would not be resilient or long lasting. Another way is to cultivate a tree right from the seed, which produces a strong and resilient tree. Practice is the same.

When I first began to practice I had problems understanding this. As long as I still didn't know what's what, sitting meditation was a real chore, even bringing me to tears on occasion. Sometimes I would be aiming too high, at others not high enough, never finding the point of balance. To practice in a way that's peaceful means to place the mind neither too high or too low, but at the point of balance.

I can see that it's very confusing for you, coming from different places and having practiced in different ways with different teachers. Coming to practice here you must be plagued with all kinds of doubts. One teacher says you must practice in one way, another says you should practice another way. You wonder which method to use, unsure of the essence of the practice. The result is confusion. There are so many teachers and so many teachings that nobody knows how to harmonize their practice. As a result there is a lot of doubt and uncertainty.

So you must try not to think too much. If you do think, then do so with awareness. But so far your thinking has been done with no awareness. First you must make your mind calm. Where there is knowing there is no need to think, awareness will arise in its place, and this will in turn become wisdom (pa񱡩. But the ordinary kind of thinking is not wisdom, it is simply the aimless and unaware wandering of the mind, which inevitably results in agitation. This is not wisdom.

At this stage you don't need to think. You've already done a great deal of thinking at home, haven't you? It just stirs up the heart. You must establish some awareness. Obsessive thinking can even bring you tears, just try it out. Getting lost in some train of thought won't lead you to the truth, it's not wisdom. The Buddha was a very wise person, he'd learnt how to stop thinking. In the same way you are practicing here in order to stop thinking and thereby arrive at peace. If you are already calm it is not necessary to think, wisdom will arise in its place.

To meditate you do not have to think much more than to resolve that right now is the time for training the mind and nothing else. Don't let the mind shoot off to the left or to the right, to the front or behind, above or below. Our only duty right now is to practice mindfulness of the breathing. Fix your attention at the head and move it down through the body to the tips of the feet, and then back up to the crown of the head. Pass your awareness down through the body, observing with wisdom. We do this to gain an initial understanding of the way the body is. Then begin the meditation, noting that at this time your sole duty is to observe the inhalations and exhalations. Don't force the breath to be any longer or shorter than normal, just allow it to continue easily. Don't put any pressure on the breath, rather let it flow evenly, letting go with each in-breath and out-breath.

You must understand that you are letting go as you do this, but there should still be awareness. You must maintain this awareness, allowing the breath to enter and leave comfortably. There is no need to force the breath, just allow it to flow easily and naturally. Maintain the resolve that at this time you have no other duties or responsibilities. Thoughts about what will happen, what you will know or see during the meditation may arise from time to time, but once they arise just let them cease by themselves, don't be unduly concerned over them.

During the meditation there is no need to pay attention to sense impressions. Whenever the mind is affected by sense impingement, wherever there is a feeling or sensation in the mind, just let it go. Whether those sensations are good or bad is unimportant. It is not necessary to make anything out of those sensations, just let them pass away and return your attention to the breath. Maintain the awareness of the breath entering and leaving. Don't create suffering over the breath being too long or too short, simply observe it without trying to control or suppress it in any way. In other words, don't attach. Allow the breath to continue as it is, and the mind will become calm. As you continue the mind will gradually lay things down and come to rest, the breath becoming lighter and lighter until it becomes so faint that it seems like it's not there at all. Both the body and the mind will feel light and energized. All that will remain will be a one-pointed knowing. You could say that the mind has changed and reached a state of calm.

If the mind is agitated, set up mindfulness and inhale deeply till there is no space left to store any air, then release it all completely until none remains. Follow this with another deep inhalation until you are full, then release the air again. Do this two or three times, then re-establish concentration. The mind should be calmer. If any more sense impressions cause agitation in the mind, repeat the process on every occasion. Similarly with walking meditation. If while walking, the mind becomes agitated, stop still, calm the mind, re-establish the awareness with the meditation object and then continue walking. Sitting and walking meditation are in essence the same, differing only in terms of the physical posture used.

Sometimes there may be doubt, so you must have sati, to be the one who knows, continually following and examining the agitated mind in whatever form it takes. This is to have sati. Sati watches over and takes care of the mind. You must maintain this knowing and not be careless or wander astray, no matter what condition the mind takes on.

The trick is to have sati taking control and supervising the mind. Once the mind is unified with sati a new kind of awareness will emerge. The mind that has developed calm is held in check by that calm, just like a chicken held in a coop...the chicken is unable to wander outside, but it can still move around within the coop. Its walking to and fro doesn't get it into trouble because it is restrained by the coop. Likewise the awareness that takes place when the mind has sati and is calm does not cause trouble. None of the thinking or sensations that take place within the calm mind cause harm or disturbance.

Some people don't want to experience any thoughts or feelings at all, but this is going too far. Feelings arise within the state of calm. The mind is both experiencing feelings and calm at the same time, without being disturbed. When there is calm like this there are no harmful consequences. Problems occur when the "chicken" gets out of the "coop." For instance, you may be watching the breath entering and leaving and then forget yourself, allowing the mind to wander away from the breath, back home, off to the shops or to any number of different places. Maybe even half an hour may pass before you suddenly realize you're supposed to be practicing meditation and reprimand yourself for your lack of sati. This is where you have to be really careful, because this is where the chicken gets out of the coop -- the mind leaves its base of calm.

You must take care to maintain the awareness with sati and try to pull the mind back. Although I use the words "pull the mind back," in fact the mind doesn't really go anywhere, only the object of awareness has changed. You must make the mind stay right here and now. As long as there is sati there will be presence of mind. It seems like you are pulling the mind back but really it hasn't gone anywhere, it has simply changed a little. It seems that the mind goes here and there, but in fact the change occurs right at the one spot. When sati is regained, in a flash you are back with the mind without it having to be brought from anywhere.

When there is total knowing, a continuous and unbroken awareness at each and every moment, this is called presence of mind. If your attention drifts from the breath to other places then the knowing is broken. Whenever there is awareness of the breath the mind is there. With just the breath and this even and continuous awareness you have presence of mind.

There must be both sati and sampaja񱡮 Sati is recollection and sampaja񱡼/i> is self awareness. Right now you are clearly aware of the breath. This exercise of watching the breath helps sati and sampaja񱡼/i> develop together. They share the work. Having both sati and sampaja񱡼/i> is like having two workers to lift a heavy plank of wood. Suppose there are two people trying to lift some heavy planks, but the weight is so great, they have to strain so hard, that it's almost unendurable. Then another person, imbued with goodwill, sees them and rushes in to help. In the same way, when there is sati and sampaja񱡬 then pa񱡼/i> (wisdom) will arise at the same place to help out. Then all three of them support each other.

With pa񱡼/i> there will be an understanding of sense objects. For instance, during the meditation sense objects are experienced which give rise to feelings and moods. You may start to think of a friend, but then pa񱡼/i> should immediately counter with "It doesn't matter," "Stop" or "Forget it." Or if there are thoughts about where you will go tomorrow, then the response would be, "I'm not interested, I don't want to concern myself with such things." Maybe you start thinking about other people, then you should think, "No, I don't want to get involved." "Just let go," or "It's all uncertain and never a sure thing." This is how you should deal with things in meditation, recognizing them as "not sure, not sure," and maintaining this kind of awareness.

You must give up all the thinking, the inner dialogue and the doubting. Don't get caught up in these things during the meditation. In the end all that will remain in the mind in its purest form are sati, sampaja񱡼/i> and pa񱡮 whenever these things weaken doubts will arise, but try to abandon those doubts immediately, leaving only sati, sampaja񱡼/i> and pa񱡮 Try to develop sati like this until it can be maintained at all times. Then you will understand sati, sampaja񱡼/i> and samadhi thoroughly.

Focusing the attention at this point you will see sati, sampaja񱡬 samadhi and pa񱡼/i> together. Whether you are attracted to or repelled by external sense objects, you will be able to tell yourself, "It's not sure." Either way they are just hindrances to be swept away till the mind is clean. all that should remain is sati, recollection; sampaja񱡬 clear awareness; samadhi, the firm and unwavering mind; and pa񱡬 or consummate wisdom. For the time being I will say just this much on the subject of meditation.

Now about the tools or aids to meditation practice -- there should be metta (goodwill) in your heart, in other words, the qualities of generosity, kindness and helpfulness. These should be maintained as the foundation for mental purity. For example, begin doing away with lobha, or selfishness, through giving. When people are selfish they aren't happy. Selfishness leads to a sense of discontent, and yet people tend to be very selfish without realizing how it affects them.

You can experience this at any time, especially when you are hungry. Suppose you get some apples and you have the opportunity to share them with a friend; you think it over for a while, and, sure, the intention to give is there all right, but you want to give the smaller one. To give the big one would be...well, such a shame. It's hard to think straight. You tell them to go ahead and take one, but then you say, "Take this one!"...and give them the smaller apple! This is one form of selfishness that people usually don't notice. Have you ever been like this?

You really have to go against the grain to give. Even though you may really only want to give the smaller apple, you must force yourself to give away the bigger one. Of course, once you have given it to your friend you feel good inside. Training the mind by going against the grain in this way requires self-discipline -- you must know how to give and how to give up, not allowing selfishness to stick. Once you learn how to give, if you are still hesitating over which fruit to give, then while you are deliberating you will be troubled, and even if you give the bigger one, there will still be a sense of reluctance. But as soon as you firmly decide to give the bigger one the matter is over and done with. This is going against the grain in the right way.

Doing this you win mastery over yourself. If you can't do it you will be a victim of yourself and continue to be selfish. All of us have been selfish in the past. This is a defilement which needs to be cut off. In the Pali scriptures, giving is called "dana," which means bringing happiness to others. It is one of those conditions which help to cleanse the mind from defilement. Reflect on this and develop it in your practice.

You may think that practicing like this involves hounding yourself, but it doesn't really. Actually it's hounding craving and the defilements. If defilements arise within you, you have to do something to remedy them. Defilements are like a stray cat. If you give it as much food as it wants it will always be coming around looking for more food, but if you stop feeding it, after a couple of days it'll stop coming around. It's the same with the defilements, they won't come to disturb you, they'll leave your mind in peace. So rather than being afraid of defilement, make the defilements afraid of you. To make the defilements afraid of you, you must see the Dhamma within your minds.

Where does the Dhamma arise? It arises with our knowing and understanding in this way. Everyone is able to know and understand the Dhamma. It's not something that has to be found in books, you don't have to do a lot of study to see it, just reflect right now and you can see what I am talking about. Everybody can see it because it exists right within our hearts. Everybody has defilements, don't they? If you are able to see them then you can understand. In the past you've looked after and pampered your defilements, but now you must know your defilements and not allow them to come and bother you.

The next constituent of practice is moral restraint (sila). Sila watches over and nurtures the practice in the same way as parents look after their children. Maintaining moral restraint means not only to avoid harming others but also to help and encourage them. At the very least you should maintain the five precepts, which are:

1. Not only to kill or deliberately harm others, but to spread goodwill towards all beings.

2. To be honest, refraining from infringing on the rights of others, in other words, not stealing.

3. Knowing moderation in sexual relations: In the household life there exists the family structure, based around husband and wife. Know who your husband or wife is, know moderation, know the proper bounds of sexual activity. Some people don't know the limits. One husband or wife isn't enough, they have to have a second or third. The way I see it, you can't consume even one partner completely, so to have two or three is just plain indulgence. You must try to cleanse the mind and train it to know moderation. Knowing moderation is true purity, without it there are no limits to your behavior. When eating delicious food, don't dwell too much on how it tastes, think of your stomach and consider how much is appropriate to its needs. If you eat too much you get trouble, so you must know moderation. Moderation is the best way. Just one partner is enough, two or three is an indulgence and will only cause problems.

4. To be honest in speech -- this is also a tool for eradicating defilements. You must be honest and straight, truthful and upright.

5. To refrain from taking intoxicants. You must know restraint and preferably give these things up altogether. People are already intoxicated enough with their families, relatives and friends, material possessions, wealth and all the rest of it. That's quite enough already without making things worse by taking intoxicants as well. These things just create darkness in the mind. those who take large amounts should try to gradually cut down and eventually give it up altogether. Maybe I should ask your forgiveness, but my speaking in this way is out of a concern for your benefit, so that you can understand that which is good. You need to know what is what. What are the things that are oppressing you in your everyday lives? What are the actions which cause this oppression? Good actions bring good results and bad actions bring bad results. These are the causes.

Once moral restraint is pure there will be a sense of honesty and kindness towards others. This will bring about contentment and freedom from worries and remorse. Remorse resulting from aggressive and hurtful behavior will not be there. This is form of happiness. It is almost like a heavenly state. There is comfort, you eat and sleep in comfort with the happiness arising from moral restraint. This is the result; maintaining moral restraint is the cause. This is a principle of Dhamma practice -- refraining from bad actions so that goodness can arise. If moral restraint is maintained in this way, evil will disappear and good will arise in its place. This is the result of right practice.

But this isn't the end of the story. Once people have attained some happiness they tend to be heedless and not go any further in the practice. They get stuck on happiness. They don't want to progress any further, they prefer the happiness of "heaven." It's comfortable but there's no real understanding. You must keep reflecting to avoid being deluded. Reflect again and again on the disadvantages of this happiness. It's transient, it doesn't last forever. Soon you are separated from it. It's not a sure thing, once happiness disappears then suffering arises in its place and the tears come again. Even heavenly beings end up crying and suffering.

So the Lord Buddha taught us to reflect on the disadvantages, that there exists an unsatisfactory side to happiness. Usually when this kind of happiness is experienced there is no real understanding of it. The peace that is truly certain and lasting is covered over by this deceptive happiness. This happiness is not a certain or permanent kind of peace, but rather a form of defilement, a refined form of defilement to which we attach. Everybody likes to be happy. Happiness arises because of our liking for something. As soon as that liking changes to dislike, suffering arises. We must reflect on this happiness to see its uncertainty and limitation. Once things change suffering arises. This suffering is also uncertain, don't think that it is fixed or absolute. This kind of reflection is called Adinavakatha,. the reflection on the inadequacy and limitation of the conditioned world. This means to reflect on happiness rather than accepting it at face value. Seeing that it is uncertain, you shouldn't cling fast to it. You should take hold of it but then let it go, seeing both the benefit and the harm of happiness. To meditate skillfully you have to see the disadvantages inherent within happiness. Reflect in this way. When happiness arises, contemplate it thoroughly until the disadvantages become apparent.

When you see that things are imperfect [12] your heart will come to understand the Nekkhammakatha, the reflection on renunciation. The mind will become disinterested and seek for a way out. Disinterest comes from having seen the way forms really are, the way tastes really are, the way love and hatred really are. By disinterest we mean that there is no longer the desire to cling to or attach to things. There is a withdrawal from clinging, to a point where you can abide comfortably, observing with an equanimity that is free of attachment. This is the peace that arises from practice.

အျပည့္အစံုသို႔...