Friday, August 15, 2008

တန္ဖုိးရွိမွန္းသိပါေစ

15th August,
(၁)
တန္ဖိုးရွိ တဲ႕ ပစၥည္းေတြ ဟာ၊ တန္ဖုိး သိတဲ႕ သူလက္ထဲ ေရာက္တဲ႕အခါ၊တန္ဖုိး တက္ပါတယ္။ တန္ဖုိးမသိတဲ႕ သူ လက္ထဲ ေရာက္တဲ႕ အခါ ၊တန္ဖုိးပ်က္တက္ပါတယ္။(နီတိ)
အထက္ပါ နီတိ အရ မည္သူမဆုိ တန္ဖုိးသိတက္ ဖုိ႕အေရးႀကီးပါတယ္။ ကုိယ္လက္ထဲ ေရာက္လာတဲ႕ ပစၥည္း (သုိ႕) အခြင္႕အေရး ကုိ တန္ဖုိး ရွိရွိ အသုံး ခ်တက္ဖုိ႕ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါမွသာ ဒီပစၥည္း (သုိ႕) အခြင္႕အေရး ဟာ အသုံး က်ၿပီး တန္းဖုိး တက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ အေနနဲ႕ေျပာရရင္ ေတာ ထဲ ေတာင္ထဲ က ရလာတဲ႕ ေက်ာက္ သံ ပတၱျမား ေတြ ဟာ ေက်ာက္အေႀကာင္း မသိတဲ႕ သူလက္ထဲေရာက္တဲ႕အခါ ပစၥည္းတန္ဖုိး က်တက္ပါတယ္။ ေက်ာက္တန္ဖုိး သိတဲ႕ သူလက္ထဲ လည္း ေရာက္တဲ႕အခါ ေက်ာက္ကုိ ေသြးၿပီး ထုဆစ္ လုိက္တဲ႕အခါ ေစ်းကြက္္ မွာ စံခ်ိန္မွီ တဲ႕ ေက်ာက္ ျဖစ္လာၿပီး ေက်ာက္တန္ ဖုိးျမင္႕တက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။
(၂)
ကၽြႏု္ပ္တုိ႕မွာလည္းတန္ဖုိးရွိတဲ႕အရာ တစ္ခုကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားႀကပါတယ္။တန္ဖုိးသိသိအသုံးခ်တက္ဖုိ႕သာအေရးႀကီးပါသည္။ အဲဒါကေတာ႕”လူျဖစ္ရျခင္း”ဆုိတဲ႕ အရာပါပဲ။ မိမိတုိလက္ထဲေရာက္ေနတဲ႕ “လူ” ဆိုတဲ႕ အခြင္႕အေရးကုိ လက္ေတြ႕ အသုံးခ်တက္ဖုိ႕အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ လူဆုိတဲ႕ေဝါဟာရကုိေတာ႕ အႀကမ္းျပင္းသိထားဖုိ႕လုိပါတယ္။ လူဆိုတဲ႕ေဝါဟာရကို ပါဠိ စာေပမွာ “မႏုႆ” လုိ႕ ဖြင္႕ဆုိပါတယ္။ မန ဓါတ္ ဥႆ ပစၥည္း လုိ႕ဓါတ္ခဲြလုိ႕ရတာေပါ႕။ သိတက္လုိ႕ လူလုိ႕ေခၚပါတယ္တဲ႕။ လူရယ္လုိ႕ျဖစ္လာရင္အေႀကာင္း အက်ဳိး ကုိ သိတက္ ရပါမယ္။ အက်ဳးိး အျပစ္ကို လည္း ပိုင္းျခား သိတက္ရပါမယ္။ ကုသုိလ္ အကုသုိလ္ ကို လည္း ခြဲျခား သိတက္ရပါမယ္။ လူျဖစ္ၿပီး အက်ဳိရွိ၊မရွိ။ အျပစ္ရွိ၊မရိွ။ ကုသုိလ္၊အကုသုိလ္ လည္း ပုိင္းျခား မသိ။အတိတ္အေႀကာင္း ၊ပစၥဳပၸန္အေႀကာင္း ၊ အနာဂတ္အက်ဳိး ေတြ ကုိလည္း ဘာမွန္း မွမသိရင္အဲဒီလူဟာ လူျဖစ္က်ဳိးမနပ္လုိ႕“လူ႕အႏၶ” လုိ႕ေခၚ ရပါမယ္။

(၃)
မိမိတုိ႕ေတြရထားတဲ႕လူ႕ဘဝဟာဘယ္ေလာက္တန္ဖုိးႀကီးမားၿ့ပီး အဲဒီတန္ဖုိးရွိတဲ႕ဘဝကုိ တန္ဖုိးရွိမွန္းသိၿပီး အသုံးခ်တက္ဖုိ႕ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ေဟာႀကားခဲ႕တဲ႕ဣတိဝုတ္ပါဠိေတာ္ကုိကုိးကားၿပီး ေဖၚၿပပါမယ္။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ သာဝတၳိျပည္၊ေဇတဝန္ ေက်ာင္းမွာ သတင္းသုံးေနတဲ႕အခ်ိန္၊ ညဥ္႕ဦးယံေရာက္တဲ႕အခါ အခါတုိင္း လူေတြ စုေဝး ေရာက္လာ ၿပီး တရားနာျခင္း၊ ပု စၦာေမးျခင္း အမူေတြျပဳႀကပါတယ္။ တေန႕မွာ ျမတ္စြာဘုရား ရွင္ က ခ်စ္သားတုိ႕ ---နတ္ျပည္မွာ နတ္သားတစ္ေယာက္ စုေတေတာ႕မယ္ဆုိရင္ ေရွးဦးစြာ ဗုဗၺနိမိတ္ ငါးပါးျဖစ္ေလ႕ရွိပါတယ္ဘုရား။ အဲဒီငါးပါးက ေတာ႕ (၁) နတ္ဝတ္တန္ဆာ ေတြ ညဳိးႏြမ္းလာျခင္း (၂) နတ္ပန္းေတြလည္း ညဳိးႏြမ္းလာျခင္း (၃) လက္ကတီးႀကားက ေခၽြးဆုိးမ်ား ယိုစီးလာျခင္း။ (၄) နတ္အဆင္းအဂၤါမ်ား ေဖာက္ျပန္လာျခင္း။ (၅) ေနလုိ႕ထုိင္လုိ႔မေကာင္းပဲ ဟုိေျပး ဒီေျပး ေလွ်ာက္ေျပးေနျခင္း တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။
ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ဝတ္ျငစ္ပန္းညဳိး၊ ေခၽြးဆုိး ယိုျဖာ။
မလွအဆင္း ၊ေနခင္းမသာ။
နတ္စုေတ႕ ၊ျဖစ္ေလ႕ဓမၼတာ။
အဲဒီလုိ နတ္သားအမူအရာကို ျမင္ရတဲ႕အခါ အနီးအနားမွာရွိတဲ႕နတ္သားေတြက ေအာက္ပါအတုိင္း အားေပးစကား သုံးခြန္းကုိ ေျပာေလ႕ရွိႀကပါတယ္။ အသင္နတ္သားေရ (၁) သုဂတိ ဘုံဘဝကုိ ေရာက္ေအာင္ သြားလုိကိစမ္းပါ။(၂) လာဘ္ေကာင္းကုိ ရေအာင္ယူပါ။ (၃) ခုိင္ခံ႕ေအာင္ လုပ္ခဲ႕ပါ လုိ႕အားေပးႀကပါတယ္။
ျမတ္စြာ ဘုရား တရားေဟာေနစဥ္မွာပဲ တရားနာပရိသတ္ထဲမွ ဒကာတစ္ေယာက္ က ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးျမတ္တဲ႕ျမတ္စြာဘုရား----နတ္သားေတြေျပာတဲ႕ သုဂတိဘုံဘဝ ဆုိတာ ဘယ္ဘုံ ကုိေခၚပါသလဲဘုရား။။နတ္ဘုံဟာလည္း သုဂတိဘုံ မဟုတ္ပါလားဘုရား။
ခ်စ္သားတုိ႕နတ္ျပည္က ေျပာေနတဲ႕ သုဂတိဘုံ ဆုိတာ သင္တုိ႕ေျပာေန နတ္ဘုံမဟုတ္ပါ။ ယခုသင္တုိ႕ေနထုိင္ေနတဲ႕လူ႕ဘုံကုိဆုိလုိတာပါပဲ။
ကဲ --ဒါဆုိရင္ လူ႕ဘုံနဲ႕နတ္ဘုံ ဘယ္ဘုံကျမတ္တယ္ထင္ပါသလဲ။ မိမိတုိ႕ေနထုိင္ေနတဲ႕လူ႕ဘုံက ျမင္႕ျမတ္တယ္ဆုိတာ သေဘာေပါက္ေလာက္ပါတယ္။ တကယ္တမ္းေတာ႕နတ္ဘုံဟာ သုခသက္သက္ရွိတဲ႕ဘုံလုိ႕ေခၚလုိ႕ရပါတယ္။ လူျပည္မွာလုိ လယ္ထြန္ဖုိ႕မလုိ၊ရုံးတက္ဖုိ႕မလုိ၊စီးပြားရွာဖုိ႕မလုိပဲ အစစအရာျပည္႕စုံေနတဲ႕ဘုံျဖစ္ပါတယ္။ နတ္သားေတြႀကည္႕လုိက္ရင္ အသက္(၂၀)အရြယ္ကဘယ္ေတာ႕မွမေလွ်ာ႕ဘူး၊ နတ္သမီးေတြႀကည္႕လုိက္ရင္လည္း (၁၆) ႏွစ္ရြယ္အတုိင္းႏုပ်ဳိလန္းဆန္းေနပါတယ္။ ဘယ္ေတာ႕မွေခၽြးမထြက္ဘူး။ ခႏၶာကုိယ္ကနတ္ပန္းေတြ၊နတ္ဝတ္တန္ဆာေတြက အၿမဲတမ္း လန္းဆန္း ေတာက္ေျပာင္ေနပါတယ္။ စားခ်င္တဲ႕အခါ နတ္သုဒၶါကုိ အဆင္သင္႕သုံေဆာင္ရုံပါပဲ။ နႏၵဝန္ဥယ်ာဥ္ ထဲသြားလုိက္ရင္လည္း နတ္သမီးေတြ နတ္သားေတြအတြက္ေပ်ာ္ေမြ႕စရာအာရုံေတြျပည္႕ႏွပ္ေနတာပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႕နတ္ျပည္ဟာ လူျပည္ထက္ ေလာကေပတံ(သုိ႕) ကာမေပတံနဲ႕တုိင္းရင္ ျမတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႕သတိ၊သူရဘာဝ၊ျဗဟၼစရိယ လုိ႕ အ႒ကထာဆရာက လူျပည္က နတ္ျပည္ထက္သာတဲ႕အခ်က္(၃) ခ်က္လည္းဖြင္႕ျပထားပါတယ္။ နတ္ျပည္ဟာကာမအာရုံမ်ား ၿပီး သုခသက္သက္ခံစားေနရေတာ႕ ကုသုိလ္ျပဳဘုိ႕ေမ႕ေနတက္ပါတယ္။ လူျပည္ဟာ နတ္ျပည္လုိ ကံသက္သက္ဘုံမဟုတ္ ဘဲသုခ နဲ႕ဒုကၡေရာႃပြမ္းေနေတာ႕ ကုသုိလ္ျပဳခြင္႕အခြင္႔အေရးေတြ မေမ႕ပါဘူး။ျပဳရဲတဲ႕သတၱိလည္းရွိပါတယ္။ ဘုရားအေလာင္းတုိ႕မည္သည္လူျပည္ကပဲ ပြင္႕ၿပီး ဘုရားျဖစ္ႀကပါတယ္။နိဗၺာန္ကုိေရာက္ေၾကာင္း ျွဗဟၼစရိယအက်င္႕ေတြ မ်ားမ်ားက်င္႕ႏိူင္တာ လူျပည္ျဖစ္လုိ႕ နတ္ျပည္ထက္ဓမၼေပတံနဲ႕တုိင္းရင္ သာတယ္လုိ႕ဆုိရပါမယ္။
ကဲ ဒါဆုိရင္ သုဂတိဘုံဟာ လူဘုံျဖစ္တယ္ဆုိတာသေဘာေပါက္ ေလာက္ပါၿပီ။
လူနဲ႕နတ္နဲ႕ဘယ္သူက သာသလဲ နဲ႕႕ပတ္သတ္ၿပၽီး စာေရးသူ ရြာတရြာ မွာ တရား သြားေဟာတုန္းက တရားနာပရိတ္သတ္ေတြ မရွင္းမွာ ဆုိးလုိ႕ ဥပမာ ေလးတခု ေပးခဲးရပါေသးတယ္။ ကဲ႕ ရြာထဲမွာ အၿမဲ မူးေနတဲ႕ ေမာင္လွနဲ႕ ဘုရားတရား အၿမဲလုပ္ၿပီး ရပ္ေရးရြာေရးေဆာင္ရြက္ေနတဲ႕ ဦးခင္ နဲ႕ ပရိတ္သတ္ ဘယ္သူ က သာလဲ? ေမးေတာ႕ပရိသတ္ေတြအားလုံးက တၿပိဳင္နတ္ထဲ ေျဖလုိက္တဲ႕အေျဖကေတာ႕ ဦးခင္က သာပါတယ္ဘုရားတဲ႕။ ဒါေပမယ္႕စာေရးသူက အေျဖတခုေပးလုိက္တယ္။ မဟုတ္ဘူး ေမာင္လု သာတယ္ လုိ႕။ ပရိသတ္ေတြ ဦးခင္ဖတ္လွည္႕ၿပီး သံသယ မ်က္လုံးေတြနဲ႕ႀကည္႕ေနႀကတယ္။ ဦးခင္မ်ား ဘုရားေငြေတြ၊ျပည္သူပုိင္ေငြမ်ား ဗေလာင္ဗလဲ လုပ္မိလုိလား အႀကည္႕မ်ားနဲ႕ေပါ႕။ တရားနာပရိတ္သတ္မယံုဘူးလား ေမာင္္လွ က ဦးခင္ထက္သာတယ္ဆုိတာ။ ဒီမွာ ဦးဇင္းရွင္းျပမယ္။ အေႀကာင္းအရာတခုကုိ ေျဖရွင္ေတာ႕မယ္ဆုိ ရင္ သူရဲ႕standard ေခၚတဲ႕ အတုိင္းအတာေပတံေပၚမူတည္ၿပီး အနီးအေဝး။ အယုတ္ အျမတ္။ အနိမ္႕ အျမင္႕တုိ႕ကုိႏူိင္းယွဥ္ရပါတယ္။ ယခု ဦးဇင္းအျမင္ရူေထာင္႕က ေမာင္လွ နဲ႕ဦးခင္ကို မုိက္တဲ႕ေပတံနဲ႕ တုိင္းတာၾကည္႕တာပါ။ မုိက္တဲ႕ေပတံနဲ႕တုိင္းေတာ႕ ေမာင္လွက မသာဘူးလား။ ပရိ္သတ္တုိ႕က လည္းမွန္ပါတယ္။ လိမၼာတဲ႕ေပတံနဲ႕တုိင္းႀကည္႕ရင္ ဦးခင္ကမသာဘူးလား။ ဒီလုိပါပဲ နတ္ျပည္နဲ႕ လူ႕ ျပည္ ေလာကေပတံနဲ႕တုိင္းရင္ နတ္ျပည္က သာတယ္။ ဓမၼေပတံနဲ႕တုိင္းရင္ လူျပည္ကသာတယ္ဆုိတာ ရွင္းေလာက္ပါ တယ္။
နံပါတ္(၂)မွာတမ္းကုိသြားက်ရေအာင္။ လာဘ္ေကာင္းကုိရေအာင္ယူခဲ႕ပါတဲ႕။
အဲဒီစုေတသြားတဲ႕နတ္သားသုဂတိဘုံေခၚတဲ႕လူ႕ဘုံေရာက္ရင္ လာဘ္ေကာင္းကုိရေအာင္ယူခဲ႕ဖုိ႕မွာႀကပါတယ္။ တရားနာပရိသတ္ေတြကေတာ႕လာဘ္ေကာင္းဆုိတာ ထီေပါက္ေအာက္မ်ားလုပ္ခုိင္းတာလား။ဒါမွမဟုတ္စိန္ေရႊရတနာေတြမ်ား ရေအာင္ယူခုိင္းတာလားလုိ႕စဥ္းစားေကာင္းစဥ္းစားပါလိမ္႕မယ္။ဒါေပမယ္႕ဒီေနရာမွာျမတ္စြာဘုရား နတ္သားေတြရဲ႕ဆုိလုိခ်က္ကုိေဟာတာကေတာ႕---ခ်စ္သားတုိ႕နတ္ျပည္က ယူခုိင္းတဲ႕လာဘ္ေကာင္းဆုိတာ တျခားမဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရား၊တရား၊သံဃာ၊ကံ ကံရဲ႕အက်ဳိးနဲ႕မိမိအားထုတ္တဲ႕ဝိပႆနာ အလုပ္ေတြကုိယံုႀကည္တဲ႕”သဒၶါတရား” ဆုိတဲ႕လာဘ္ေကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္”။
မွန္ပါတယ္ ေလာကီလုပ္ငန္းကိစၥ၊ေလာကုတၱရာ လုပ္ငန္းကိစၥမည္သည္႕လုပ္ငန္းကုိျဖစ္ေစ ယုံႀကည္ခ်က္မပါရင္လုပ္လုိ႕မရပါဘူး။ ဥပမာ ။။ ဘုရား၊တရား၊သံဃာ ၊ကံ ကံရဲ႕အက်ဳိးေတြကုိ မယံုႀကည္ပဲ ဒါနမူ၊သီလမူေတြကုိ ျပဳလုိ႕ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ယံုႀကည္ခ်က္သဒၶါတရားမရွိဘဲ လုပ္တဲ႕အလုပ္ေတြဟာလည္းဘယ္ေတာ႕မွေအာင္ျမင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ဒါေႀကာင္႕သဒၶါတရားဟာမ်ဳိးေစ႕တုိ႕
ေလွာ္တက္တုိ႕နဲ႕တူတယ္လုိ႕ေျပာႀကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ နတ္ျပည္ကနတ္သားေတြကေတာ႕ သဒၶါကုိလာဘ္နဲ႕ ႏူိင္းယွဥ္ၿပီး ဘုရား၊တရား၊သံဃာ၊ကံ ကံရဲ႕ အက်ဳိးေတြကုိယုံႀကည္တဲ႕လူတေယာက္ျဖစ္ေအာင္အားေပးႀကပါတယ္။
ေနာက္ဆုံးတုိက္တြန္းခ်က္ကေတာ႕ခုိင္ခန္႕ေအာင္လုပ္ပါတဲ႕။ အဲဒါကေတာ႕အေတာ္ျမင္႕တဲ႕အားေပးမူပါပဲလုိ႕ျမတ္စြာဘုရားကဆက္ေဟာပါတယ္။ နတ္ျပည္ကစုေတ တဲ႕နတ္သား သုဂတိလူ႕ဘုံ ေရာက္ၿပီး သဒၵါတရား နဲ႕ျပည္႕စုံလာရင္ ေနာင္ဒီလုိျမင္႕ျမတ္တဲ႕ဘုံဘဝမွျပဳတ္မက်သြားေအာင္နဲ႕ အထက္အထက္နိဗၺာန္ေတြ ဆက္တုိက္ တက္လွမ္းႏူိင္ေအာင္ အပါယ္မက်ႏူိင္ေတာ႕ပဲ ခုိင္႕ခံတဲ႕မဟာေသာတာပန္ ျဖစ္ေအာင္က်ဳိးစားခုိင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ခုိင္ခန္႕တဲ႕ေသာတာပန္ၿဖစ္ဖုိ႕ အဂၤါေလးရပ္နဲ႕ျပည္႕စုံရမယ္လုိ႕ ျမတ္စြာဘုရား ကေဟာထားပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ႕ (၁) သပၸဳရိသူပသံဝါေသာ= သူေတာ္ေကာင္းကုိ ဆည္းကပ္ရပါမယ္။
(၂) သဒၶမၼႆဝနံ= သူေတာ္ေကာင္းေတြရဲ႕တရားကုိနာရပါမယ္။
(၃) ေယာနိေသာမနသိကာေရာ=သင္႕တင္႕ေလွ်ာ္ကန္တဲ႕ႏွလုံးသြင္းမူရွိရပါမယ္။
(၄) ဓမၼာႏုဓမၼပဋိပၸတၱိယာ= ေလာကုတၱရာတရားကုိးပါးအားေလွ်ာ္ေသာအက်င္႕ကုိက်င္႕ရပါမယ္။
ဒါေႀကာင္႔လမ္းေႀကာင္း တခုအေျဖာင္႕ေရာက္ဖုိ႕ဟာ သူေတာ္ေကာင္းပတ္ဝန္းက်င္ ဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ကာယကံေကာင္းေကာင္း၊ဝစီကံေကာင္းေကာင္း၊မေနာကံ ေကာင္းေကာင္း ျဖင္႕ မ်က္ေမွာက္ မ်က္ကြယ္ ေကာင္းေကာင္း ျပဳမူတက္တဲ႕ သူေတာ္ေကာင္းေတြနဲ႕ ေတြ႕ရင္လည္းကိုယ္ကခ်ဥ္းကပ္တက္ဖုိ႕လည္းလုိပါတယ္။ သူေတာ္ေကာင္းေတြဆုိဆုံးမတဲ႕နိဗၺာန္ ေရာက္ေႀကာင္းတရားေတြကုိ နာယူမွတ္သားၿပီး က်င္႕ႀကံတက္ဖုိ႕လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ သူေတာ္ေကာင္းတရားေတြ နာႀကားၿပီး ခႏၶာမွာျဖစ္ ပ်က္ေနတဲ႕ရုပ္ဓမၼ၊နာမ္ဓမၼေတြရဲ႕ မၿမဲမူ၊ဆင္းရဲမူ၊အစုိးမရမူေတြကို မိမိတုိရဲ႕ဉာဏ္မွာထင္လာၿပီး ဒါေတြကုိအမွန္အတုိင္းျမင္လာရင္ႏွလုံးသြင္းမွန္လာတယ္ဆိုရပါမယ္။ အဲဒီလုိျမင္ပါမ်ားလာရင္ အၿမဲတမ္း အျဖစ္နဲ႕အပ်က္ပဲရွိတဲ႕ရုပ္ေလာက၊နာမ္ေလာကႀကီးကုိ လုိခ်င္ေတာ႕မွာမဟုတ္ပါဘူး။ မလုိခ်င္ရင္ ဒီခႏၶာငါးပါးဒုကၡ သစၥာ ႀကီးကုိ မုန္းတဲ႕ဉာဏ္ နိဗၺိႏၵဉာဏ္ ေတြဝင္လာၿပီး တေျဖးေျဖးနဲ႕ ဒုကၡဆုံး အပါယ္ဆုံး တဲ႕မဂ္ဉာဏ္ ကိုေရာက္ၿပီး ခုိင္ခန္႔တဲ႕မဟာေသာတာပန္တေယာက္ျဖစ္လာႏူိင္ပါတယ္။
မိမိတုိ႕ဘဝေတြဟာ ခုိင္ခံ႕တဲ႕မဟာေသာတာပန္မျဖစ္သ၍ မတည္ၿမဲေသးပါဘူး။ ေလွာ္ကဲရထားႀကီးဟုိဘူတာဒီဘူတာ ရပ္ၿပီးခုတ္ေမာင္းေနသလုိပဲ တိရစၧာန္ ျဖစ္လုိက္၊ လူျဖစ္လုိက္၊နတ္ျဖစ္လုိက္ နဲ႕ က်င္လည္ေနႀကရမွာပါပဲ။
ဒါေႀကာင္႕မိမိတုိ႕ေလာေလာဆယ္ရေနတဲ႕လူဘဝတန္ဘုိးမက်သြားေအာင္ယုံႀကည္ခ်က္သဒၶါတရားကုိ လက္ကုိင္ထားၿပီး လူတုိင္းအေပၚမွာ စြန္႕ႃကဲ ၊ေပးကမ္း၊လႉဒါန္းဆုိတဲ႕ဒါန၊ ကုိယ္က်င္႕တရားစြမ္းႏူိင္သေလာက္ ေစာင္႕ထိန္းျခင္းဆုိတဲ႕သီလ၊ စိတ္ကို္ယဥ္ေက်းေအာင္ဆုံးမၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း ေအာင္လုပ္ တဲ႕ သမထ၊ ခႏၶာအသိျဖစ္ပ်က္နဲ႕ ဉာဏ္အသိမဂ္ကုိက္ေအာင္လုပ္တဲ႕ဝိပႆနာတို႕ကုိ အားထုက္ႏူိင္ေအာင္က်ဳိးစားႀကပါစုိ႕တုိက္တြန္းရင္း------
ဦးဇင္းေလး။

အျပည့္အစံုသို႔...